22nd APRIL – EARTH DAY

Colored background with a pair of hands holding our planet for earth day

 

Niebawem, bo już w ten piątek, 22 kwietnia, będziemy obchodzili Dzień Ziemi (ang. Earth Day). SJO Chili wyznaje zasadę, że zadaniem szkoły jest nie tylko uczyć, ale przede wszystkim bezinteresownie pomagać i szerzyć ideę wspierania wymierających gatunków zwierząt i świadomości ECO.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przebiegają pod hasłem PALĄCY TEMAT – NISKA EMISJA i będą skupione na problemach związanych z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu niskiej emisji.

Niska emisja to zanieczyszczenia trafiające do powietrza z komunikacji samochodowej i procesu spalania węgla o niskiej jakości czy śmieci w domowych piecach i kotłowniach. Emisja z niskich kominów rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy i szkodzi mieszkańcom. Dym brudzi elewację pobliskich domów i suszące się na sznurze pranie, a także rozprzestrzenia brzydki zapach.

Spalanie plastiku, lakierowanego drewna, ubrań itp. wytwarza trujące substancje, takie jak uszkadzające narządy wewnętrzne dioksyny, rakotwórczy benzopiren, tlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, cyjanowodór… Długo można wymieniać. Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, nie mają odpowiednich filtrów.

Toksyczne substancje, jakie niesie ze sobą niska emisja, osiadają na roślinach, w glebie, pogarszają stan zieleni, powodują zakwaszenie i skażenie metalami ciężkimi gleb i wód, podtruwają zwierzęta i nas.

Źródło informacji: Ważna misja – zdrowa emisja.

 

CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ, ZIEMIĘ. SZANUJMY JĄ. TO NASZ DOM.