WWF – ADOPCJA NIEDŹWIEDZIA

Little Bear in their natural habitat

Według TPN pięćdziesiąt lat temu w polskiej części Karpat żyło kilkanaście niedźwiedzi, dzisiaj ich liczebność przekracza 100 osobników. Wieloletnia ochrona dała więc pozytywne wyniki.

Przyszłość zwierząt nie jest nam obojętna, dlatego adoptując niedźwiedzia w ramach projektu WWF zwiększyliśmy szanse tego drapieżnika lądowego i jego rodziny na bezpieczniejsze życie.

Jako miłośnicy ekologii i fundatorzy projektów ochrony środowiska chcemy upowszechniać wśród dzieci i młodzieży świadomość zagrożenia gatunków i degradacji otaczającej nas przyrody.