16th APRIL – READY? STEADY? GO! (gim)

plakat gim www

 

Sprawdzian w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
z języka obcego nowożytnego.‎

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

 

Liczymy na świetne wyniki naszych uczniów i specjalnie dla nich przygotowaliśmy BEZPŁATNE zajęcia z języka angielskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc prosimy o telefoniczne zapisy u Pani Kasi od dzisiaj do 14.04.2016.

 


Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od SJO Chili i/lub w przypadku niewystarczającej ilości zapisanych osób.