pen

Projekt PenFriend

  W ramach projektu PenFriend koordynowanego przez panią Darię uczniowie SJO Chili wymieniają pocztówki, listy, e-maile i drobne prezenty z dziećmi z zagranicznych szkół. Taka korespondencja sprzyja nie tylko rozwojowi emocjonalnemu, ale również społecznemu i przede wszystkim językowemu. Współpraca rozpoczęła się już w zeszłym roku. Obecnie rozwijamy ją na poziomie obu oddziałów SJO Chili. Z[…]